Fauconnerie du désert

Desert Falconry
الصقارة في الصحراء
Woestijn valkerij

Les Bédouins pratiquent la fauconnerie depuis l’époque préislamique. Historiquement, la fauconnerie a joué un rôle économique et social fondamental dans la vie des Émiratis. Elle n’était pas l’apanage de la classe supérieure, mais plutôt une pratique ouverte à tous, car les faucons aidaient les familles à survivre dans le désert en leur fournissant du gibier sauvage pour compléter leur alimentation.
Pour cette raison, les Émiratis entretiennent des liens affectifs forts avec leurs faucons, les intégrant souvent à la famille. Pourtant, dans le passé, la relation entre les Bédouins et leurs oiseaux ne durait pas plus de trois ou quatre mois, les Bédouins les libérant chaque année avant l’été. Aujourd’hui, les faucons sont élevés en captivité et gardés dans les familles pendant de nombreuses années. La majorité des familles possèdent des faucons ; un récent recensement a dénombré plus de 5 000 fauconniers émiratis dans le pays, soit le plus grand nombre de fauconniers par habitant au monde.
Bedouin have practiced falconry since early pre-Islamic times. Historically, falconry played a fundamental economic and social role in the lives of the people of the United Arab Emirates.
It was not the prerogative of the elite, but rather a practice open to all, as falcons helped families to survive in the desert by providing them with wild game to supplement their diet. For this reason, Emiratis have strong emotional bonds with their falcons, often integrating them into the family. Yet, in the past, the relationship between the Bedouin and their birds lasted no longer than three or four months, as the birds were set free annually before summer. Many Emirati families own falcons, and a recent census counted more than 5,000 Emirati falconers across the country, making it the highest number of falconers per capita in the world.
يمارس البدو الصقارة منذ فجرِ العصور السابقة للإسلام. وتاريخياً، لعبت الصقارة دوراً اقتصادياً واجتماعياً أساسياً في حياة شعب الإمارات العربية المتحدة. لم يكن هذا من اختصاص النخبة، بل كان ممارسة مفتوحة للجميع، حيث ساعدت الصقور العائلات على البقاء على قيد الحياة في الصحراء من خلال تزويدهم بالصيد البري لتكملة نظامهم الغذائي. لهذا السبب، ثمة روابط عاطفية قوية تجمع الإماراتيين مع صقورهم، وغالباً ما يدمجونها في الأسرة. ومع ذلك، لم تكن العلاقة بين البدو وطيورهم في الماضي تدوم أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر، حيث كان يتم إطلاق سراح الطيور قبل حلول الصيف من كل عام. تمتلك العديد من العائلات الإماراتية الصقور، حيث وجد الإحصاء الأخير أكثر من 5,000ً صقار إماراتي في جميع أنحاء الدولة، مما يجعلها في المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة الصقارين إلى مجموع السكان.
De Bedoeïenen hebben sinds de vroege pre-islamitische tijd valkerij uitgeoefend. Door de geschiedenis heen, heeft de valkerij een fundamentele economische en maatschappelijke rol gespeeld in het leven van de mensen van de Verenigde Arabische Emiraten.
Het was niet een uitsluitend voorrecht van de elite maar een praktijk toegankelijk voor iedereen. Het overleven van families in de woestijn was inderdaad mede mogelijk gemaakt door valken in de zin dat de vogels hun voedingsaanvullingen leverden in de vorm van vrij wild.
Daarom hebben de mensen van de Emiraten sterke en emotionele banden met hun valken, die vaak opgenomen zijn in de families. Maar, in het verleden, duurde het verband tussen de Bedoeïenen en hun vogels nooit langer dan drie of vier maanden omdat de vogels elke jaar, vlak voor de zomer, vrij werden gezet. Veel families in de Emiraten bezitten valken en een recente volkstelling heeft meer dans 5.000 valkeniers vastgesteld in de Verenigde Arabische Emiraten, wat het grootste aantal valkeniers per hoofd in de wereld is.
Le chaperon
The hood (burqa’)
البرقع
De huif

Le chaperon (burqa’) est une invention arabe, importée en Europe au Moyen-Âge. Il est l’outil principal du fauconnier, qui l’utilise pour calmer le faucon en réduisant son champ de vision.
The hood is an Arab invention, imported into Europe during the Middle Ages. It is the primary tool for the falconer, who uses it to calm the falcon by reducing her field of vision.
البرقع اختراع عربي تم استيراده إلى أوروبا خلال العصور الوسطى. وهي الأداة الأساسية للصقار حيث يستخدمها لتهدئة الصقر عبر تقليص مجال رؤيته.
De huif is een Arabische uitvinding, dat tijdens de Middeleeuwen in Europa werd ingevoerd. Het is het voornaamste instrument van de valkenier, die deze gebruikt om de valk te sussen door het beperken van het gezichtsveld van de vogel.
Le mangalah
Mangalah
المنقلة
Mangalah

Le mangalah est une manchette, une alternative au gant traditionnel du fauconnier occidental, sur laquelle le faucon est tenu au poing. Il est composé d’un morceau de tapis, de toile ou de gazon artificiel.
The mangalah is a cuff, an alternative to the traditional western falconer’s glove, on which the falcon is held. It can be covered with certain material (such as a piece of carpet or canvas).
المنقلة عبارة عن سوار بديل لقفاز الصقور الغربي التقليدي الذي يحمل الصقر عليه. يمكن تغطيتها بمواد معينة (مثل قطعة من السجاد أو القماش).
De mangalah is een manchet, een alternatief voor de traditionele handschoen van de westerse valkenier waarop de valk gehouden is. Het kan bedekt worden met sommige stoffen (zoals een stukje tapijt of doek).
Le bloc
Block
الوكر
Blok

Les faucons sont posés sur leur bloc avant et après la chasse afin de se reposer.
Falcons rest comfortably on their block before and after the hunt.
تستريح الصقور بشكل مريح على وكرها قبل الصيد وبعده.
Valken rusten op hun gemak op hun blok, voor en na het jagen.
L’outarde houbara
Houbara
الحبارى
Kraagtrap

L’outarde houbara est l’oiseau emblématique du paysage désertique des Émirats et de la chasse traditionnelle. Elle est protégée et sa chasse est contrôlée.
The houbara bustard is the iconic bird of the Emirati desert and hunting tradition. It is a protected species, and its hunting is carefully controlled.
الحبارى هو الطائر الأيقوني في المشهد الطبيعي الصحراوي الإماراتي وتقاليد الصيد. إنها من الأنواع المحمية، ويتم صيدها بعناية.
De kraagtrap is de iconische vogel van de woestijn in de Verenigde Arabische Emiraten en de jachttraditie van het land. Het is een beschermde soort en het jagen daarvan wordt zorgvuldig gecontroleerd.
Le saluki
Saluki
السلوقي
Saluki

De la famille des lévriers, le saluki est un excellent chien de chasse originaire du Moyen-Orient. Très musclé et élancé, il court à grande vitesse. Dans la chasse traditionnelle, il cherche et lève le gibier que le faucon chassera ensuite.
The saluki is an excellent hunting dog from the sighthound family, native to the Middle East. Very muscular and slen- der, it runs at high speeds. In a traditional hunt, it seeks and flushes game, which the falcon then hunts.
السلوقي هو كلب صيد ممتاز من عائلة كلاب الصيد موطنه الأصلي في الشرق الأوسط. وهو ذو بنية عضلية للغاية ونحيل القوام، ويعدو بسرعات عالية.
De saluki is een voortreffelijke jachthond, afkomstig van de windhond familie, die uit het Midden-Oosten stamt. Slank en zeer gespierd, deze hond kan heel hard rennen. Op de traditionele manier van jagen zoekt de saluki de prooi en jaagt het op, die dan achtervolgd wordt door de valk.
عربي
English
Français
Nederlandse